Tuesday, November 07, 2006

Midwest Midterm Midtacular

(Stewart/Colbert '08. Hahaha.)

Ganito kadami ang Pilipino sa Amerika.
Kailangan talaga ng translation.
Seryoso. No photoshop-ing necessary.
Lupet.

World domination na ito.

0 Hugs:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home